โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพกิ๊บประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาพกิ๊บ ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพปากและฟัน

ข่าวความเคลือนไหว


ภาพไอคอน

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน

(โหลดคู่มือสำหรับผู้บริจาคอาหาร)

 • ร้าน ส. รุ่งเรือง และคณะ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล วันที่ 12 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี ร้าน ส. รุ่งเรือง และคณะ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • บริษัทไปรณีย์ไทย ุ และคณะ วันที่ 12 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี บริษัทไปรณีย์ไทย ุ และคณะ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • นางสาวอารีย์ ปัสสะ ได้มาบริจาคพุทธานมสด จำนวน 8 ถุง วันที่ 8 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวอารีย์ ปัสสะ ได้มาบริจาคพุทธานมสด จำนวน 8 ถุง ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ครอบครัวแม่อัมรินทร์ เสาะใส ได้มาบริจาคสิ่งของ วันที่ 7 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี ครอบครัวแม่อัมรินทร์ เสาะใส ได้มาบริจาคสิ่งของ อุปโภคบริโภค เนื่องใน ทำบุญปีใหม่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • นางนิพัฒน์ พิทักษ์ประชา ได้มาบริจาคสิ่งของ วันที่ 7 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางนิพัฒน์ พิทักษ์ประชา ได้มาบริจาคสิ่งของ อุปโภคบริโภค เนื่องในโอกาส ทำบุญครบรอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • หจก.อุดมโชคพาณิชณ์ ได้มาบริจาคสิ่งของ วันที่ 6 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี หจก.อุดมโชคพาณิชณ์ ได้มาบริจาคสิ่งของ อุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • นักเรียน ห้อง ชพบ. 2/3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี วันที่ 6 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นักเรียน ห้อง ชพบ. 2/3 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี ได้มาบริจาคสิ่งของ อุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาส ทำโครงการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • โรงเรียนนารีนุกูลได้มาบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 3 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี จากโรงเรียนนารีนุกูลได้มาบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • คุณไกรฤทธิ์ แช่มช้อย ได้มาเลี้ยงขนมแพนเค้กให้กับนักเรียน วันที่ 3 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณไกรฤทธิ์ แช่มช้อย ได้มาเลี้ยงขนมแพนเค้กให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • คุณวิบูลย์ โอบอ้อมกุล นำสิ่งของมาบริจาคให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล วันที่ 1 ม.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คณะหงษ์ทอง หงษ์ษา มามอบตุ๊กตาผ้าห่มขนมและน้ำหวาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จำนวน 120 ตัว่ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • คุณวิบูลย์ โอบอ้อมกุล นำสิ่งของมาบริจาคให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล วันที่ 31 ธ.ค. 2560
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณวิบูลย์ โอบอ้อมกุล, เกศนีย,์ อรอมล, อรไพลิน โอบอ้อมกุล มาบริจาคขนมและเงินจำนวน 5,000 บาท คเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • คุณฐิติกร พร้อมพรชัยและครอบครัว นำสิ่งของมาบริจาคให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล วันที่ 30 ธ.ค. 2560
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณฐิติกร พร้อมพรชัยและครอบครัว(หจก.)โชคถาวร 2534 ได้นำขนม นม ถุงเท้า ผงซักฟอกและน้ำยาฆ่าเชื้อ และบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท มาบริจาคเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • คุณชนม์ชนก ฉวีวงศ์ และคณะ ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยง วันที่ 25 ธ.ค. 2560
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณชนม์ชนก ฉวีวงศ์ และคณะ ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ภาพไอคอน

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


ภาพไอคอน

--- วิดีทัศน์ ---


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการให้กับผู้ปกครองนักเรียน หรือประชาชนใตเขตพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 7 การจัดการเรียนสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา
 • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
  นายมีเกียรติ นาสมตรึก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์ สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิ้งเว็บระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์ กบข.
ลิงค์เว็บไซต์ คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน ปฏิทินโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++