กิจกรรมที่ผ่านมา พ.ศ. 2560 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน
ภาพicon

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน

 • ผู้ใหญ่ใจดีนางลาสินี ประสงค์นิจกิจ มาลินี แมนชั้น บริจาคพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 3 ตัว วันที่ 4 ธ.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางลาสินี ประสงค์นิจกิจ มาลินี แมนชั้น บริจาคพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 3 ตัว ให้กับโรงเรียน เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายอดิศักดิ์ ศาลาทอง บริจาคเงิน จำนวน 1000 บาท วันที่ 3 ธ.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายอดิศักดิ์ ศาลาทอง บริจาคเงิน จำนวน 1000 บาท ให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสทำบุญให้น้องฐิติมา ศาลาทอง ให้สุขภาพแข็งแรง ทางโรงเรียน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี บริจาคข้าวสาร อาหารแ้ห้ง 5 ถุง วันที่ 9 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี บริจาคข้าวสาร อาหารแ้ห้ง 5 ถุง ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี กองทุนทอง-กองศรี สายคูณและวันศาลาทอง บริจาคไข่ 50 กิโล ถั่วฝักยาว วันที่ 6 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี กองทุนทอง-กองศรี สายคูณและวันศาลาทอง บริจาคไข่ 50 กิโล ถั่วฝักยาว ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี วัยวุฒิ-อัญมณี สุตเศวต บริจาคเงิน จำนวน 500 บาท วันที่ 4 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี วัยวุฒิ-อัญมณี สุตเศวต บริจาคเงิน จำนวน 500 บาท ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายนิพันธ์ นางมะนัสนันท์ อนวัช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500 บาท วันที่ 3 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายนิพันธ์ นางมะนัสนันท์ อนวัช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500 บาทให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน บริจาคพัดลม 2 เครื่อง วันที่ 3 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน บริจาคพัดลม 2 เครื่องให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวธัยพรรณ ทองตันั บริจาคของใช้ส่วนตัว วันที่ 2 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี ครอบครัววงหาสาย บริจาคเงินค่าอาหารนักเรียนให้กับโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ด.ญ.ปาณิสา ประดับสุข(รสอ.เมืองอุบลฯ) ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายประเดิม ภาคแก้ว บริจาคขนม 6 ห่อใหญ่และเงินจำนวน 7000 บาท วันที่ 1 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายประเดิม ภาคแก้ว บริจาคขนม 6 ห่อใหญ่และเงินจำนวน 7000 บาทให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวธัยพรรณ ทองตันั บริจาคของใช้ส่วนตัว วันที่ 1 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวธัยพรรณ ทองตันั บริจาคของใช้ส่วนตัวให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวประภาศรี สุวรรณสิงห์ บริจาคสบู่นกแก้ว ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก และแป้ง วันที่ 17 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางทวีพร ป้องลอง และนางสาวประภาศรี สุวรรณสิงห์ บริจาคสบู่นกแก้ว ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก และแป้งให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางฐิติรัตน์ วงศ์สว่างพานิช บริจาคนมดีน่า มาม่า ขนม วันที่ 16 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางฐิติรัตน์ วงศ์สว่างพานิช บริจาคนมดีน่า มาม่า ขนม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวปรียนันท์ พร้อมพรชัยุ บริจาคน้ำอัดลม 10 แพ๊ค เงินสดจำนวน 1000 บาท วันที่ 10 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวปรียนันท์ พร้อมพรชัยุ บริจาคน้ำอัดลม 10 แพ๊ค เงินสดจำนวน 1000 บาท เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายฤทธิ์ไกร แก่นธาตุ บริจาคนมกล่อง ขนม วันที่ 9 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายฤทธิ์ไกร แก่นธาตุ บริจาคนมกล่อง ขนม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายเกรียงไกร โสมเกษตรินทร์ บริจาคข้าวสาร ขนม วันที่ 7 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายเกรียงไกร โสมเกษตรินทร์ บริจาคข้าวสาร ขนม เนื่องในโอกาส วันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี เด็กชายชัณณวิชญ์ ประดับวงษ์์ บริจาคน้ำหวาน ขนม วันที่ 29 มิ.ย. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี เด็กชายชัณณวิชญ์ ประดับวงษ์์ บริจาคน้ำหวาน ขนม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวสุประวีณ์ ไมศรีจิตต์ และคณะศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.อุบลฯ บริจาคไอศครีม และเงินสด 3,000 บาท วันที่ 30 มิ.ย. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวสุประวีณ์ ไมศรีจิตต์ และคณะศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.อุบลฯ บริจาคไอศครีม และเงินสด 3,000 บาท เนื่องในโอกาส วันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสุวิมล โคตรคันทา บริจาคข้าวกล่อง ไอศครีม น้ำเปล่า และเงินสด 5,000 บาท วันที่ 30 มิ.ย. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสุวิมล โคตรคันทา บริจาคข้าวกล่อง ไอศครีม น้ำเปล่า และเงินสด 5,000 บาท เนื่องในโอกาส วันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางอรัญญา บัวงาม และครอบครัว บริจาคกล้วยหอม, เงาะ และเงินสด 2,000 บาท วันที่ 11 มิ.ย. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางอรัญญา บัวงาม และครอบครัว บริจาคกล้วยหอม, เงาะ และเงินสด 2,000 บาท เนื่องในโอกาส วันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี คุณวีระชาติ กรินรักษ์ และครอบครัว์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 19 พ.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณวีระชาติ กรินรักษ์ และครอบครัว บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในโอกาส วันเกิดทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี บุณฑิตวิทยาลัยราชธานี คณะศึกษาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 15 มี.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี บุณฑิตวิทยาลัยราชธานี คณะศึกษาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในโอกาส โครงการบำเพ็ญประโยชน์ โครงการรักนี้เพื่อน้องสู่เด็กพิเศษ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวณัฐศฐิชา บุญเพศ, คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคอุบล บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 1 มี.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวณัฐศฐิชา บุญเพศ, คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคอุบล บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาศ ทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวชีวารัตน์ นิวัฒน์ชัยเดช และครอบครัว บริจาคขนม นมกล่อง วันที่ 24 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวชีวารัตน์ นิวัฒน์ชัยเดช และครอบครัว บริจาคขนม นมกล่อง ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาศ ทำบุญวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวจงกลณี เกตุแก้ว ร้านมิติมนสังฆภัณฑ์ บริจาคเดทตอล แชมพู ขนมปังนักสืบสบู่เด็กแคร์ ยาสีฟัน วันที่ 18 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวจงกลณี เกตุแก้ว ร้านมิติมนสังฆภัณฑ์ บริจาคเดทตอล แชมพู ขนมปังนักสืบสบู่เด็กแคร์ ยาสีฟัน ทาง โรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวแตงอ่อน ตันสุ่นอั้น บริจาคขนม น้ำส้ม วันที่ 18 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวแตงอ่อน ตันสุ่นอั้น บริจาคขนม น้ำส้ม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายกรศิริ มิ่งไชย บริจาคข้าวต้มหมู 1 หม้อ วันที่ 18 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายกรศิริ มิ่งไชย บริจาคข้าวต้มหมู 1 หม้อ เนื่องในโอกาสทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวกมลชนก กาฬเนตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด บริจาคขนม น้ำส้ม วันที่ 17 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวกมลชนก กาฬเนตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด บริจาคขนม น้ำส้ม เนื่องในโอกาส ทำบุญวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี คุณปาลิตา พวงแก้ว และเพื่อนๆ เลี้ยงข้าวผัดใส้กรอก ขนม น้ำส้มแตงโม วันที่ 17 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณปาลิตา พวงแก้ว และเพื่อนๆ เลี้ยงข้าวผัดใส้กรอก ขนม น้ำส้มแตงโม เนื่องในโอกาส ทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี ต.รอ.อุบลในเมืองรับรองสภาพรถ ต.รอ.แจ้งสนิท บริจาคของแ้ห้งขนมต่างๆ วันที่ 10 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี ต.รอ.อุบลในเมืองรับรองสภาพรถ ต.รอ.แจ้งสนิท บริจาคของแ้ห้งขนมต่างๆ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี คุณประนอม, ประวิทย์ โพจันทร์ บริจาค ผงชักฟอก, น้ำยาล้างจาน วันที่ 10 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณประนอม, ประวิทย์ โพจันทร์ บริจาค ผงชักฟอก, น้ำยาล้างจาน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี คุณฝนทิพย์ พบลาภ บริจาคเงินสดจำนวน 1,000 บาท วันที่ 10 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณฝนทิพย์ พบลาภ บริจาคเงินสดจำนวน 1,000 บาท ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี คุณเมรัชญานันท์, นงราม, ช่อผกา , เกศวรินทณื, ลลิตา, ชาลินี, สุกัญญา, อส.จันทร์วงศ์ปราม วันที่ 9 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณเมรัชญานันท์, นงราม, ช่อผกา , เกศวรินทณื, ลลิตา, ชาลินี, สุกัญญา, อส.จันทร์วงศ์ปราม ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ มาสมทบอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้