แผนที่ตั้งโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธาน

แผนที่ตั้งโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล


ภาพแผนที่โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

สถานที่สำคัญ
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ศูนย์มะเร็ง
3. สำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 10
4. สถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
5. กองร้อย อส.
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
7. ศูนย์สื่อสารภูมิภาคกรมการปกครอง