คลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ประำจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ประำจำปีการศึกษา 2558

ผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรม

คนบ้านเดียวกัน กิจกรรม P&G @ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี

ซมซาน กิจกรรม P&G @ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี

ขอใจแลกเบอร์โทร กิจกรรม P&G @ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี