โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก
ภาพอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพปากและฟัน
ภาพไอคอน

ข่าวกิจกรรม


ภาพไอคอน

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน

(โหลดคู่มือสำหรับผู้บริจาคอาหาร)

 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวประภาศรี สุวรรณสิงห์ บริจาคสบู่นกแก้ว ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก และแป้ง วันที่ 17 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางทวีพร ป้องลอง และนางสาวประภาศรี สุวรรณสิงห์ บริจาคสบู่นกแก้ว ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก และแป้งให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางฐิติรัตน์ วงศ์สว่างพานิช บริจาคนมดีน่า มาม่า ขนม วันที่ 16 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางฐิติรัตน์ วงศ์สว่างพานิช บริจาคนมดีน่า มาม่า ขนม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวปรียนันท์ พร้อมพรชัยุ บริจาคน้ำอัดลม 10 แพ๊ค เงินสดจำนวน 1000 บาท วันที่ 10 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวปรียนันท์ พร้อมพรชัยุ บริจาคน้ำอัดลม 10 แพ๊ค เงินสดจำนวน 1000 บาท เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายฤทธิ์ไกร แก่นธาตุ บริจาคนมกล่อง ขนม วันที่ 9 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายฤทธิ์ไกร แก่นธาตุ บริจาคนมกล่อง ขนม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายเกรียงไกร โสมเกษตรินทร์ บริจาคข้าวสาร ขนม วันที่ 7 ก.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายเกรียงไกร โสมเกษตรินทร์ บริจาคข้าวสาร ขนม เนื่องในโอกาส วันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี เด็กชายชัณณวิชญ์ ประดับวงษ์์ บริจาคน้ำหวาน ขนม วันที่ 29 มิ.ย. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี เด็กชายชัณณวิชญ์ ประดับวงษ์์ บริจาคน้ำหวาน ขนม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวสุประวีณ์ ไมศรีจิตต์ และคณะศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.อุบลฯ บริจาคไอศครีม และเงินสด 3,000 บาท วันที่ 30 มิ.ย. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวสุประวีณ์ ไมศรีจิตต์ และคณะศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.อุบลฯ บริจาคไอศครีม และเงินสด 3,000 บาท เนื่องในโอกาส วันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสุวิมล โคตรคันทา บริจาคข้าวกล่อง ไอศครีม น้ำเปล่า และเงินสด 5,000 บาท วันที่ 30 มิ.ย. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสุวิมล โคตรคันทา บริจาคข้าวกล่อง ไอศครีม น้ำเปล่า และเงินสด 5,000 บาท เนื่องในโอกาส วันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางอรัญญา บัวงาม และครอบครัว บริจาคกล้วยหอม, เงาะ และเงินสด 2,000 บาท วันที่ 11 มิ.ย. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางอรัญญา บัวงาม และครอบครัว บริจาคกล้วยหอม, เงาะ และเงินสด 2,000 บาท เนื่องในโอกาส วันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี คุณวีระชาติ กรินรักษ์ และครอบครัว์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 19 พ.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณวีระชาติ กรินรักษ์ และครอบครัว บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในโอกาส วันเกิดทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี บุณฑิตวิทยาลัยราชธานี คณะศึกษาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 15 มี.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี บุณฑิตวิทยาลัยราชธานี คณะศึกษาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในโอกาส โครงการบำเพ็ญประโยชน์ โครงการรักนี้เพื่อน้องสู่เด็กพิเศษ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวณัฐศฐิชา บุญเพศ, คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคอุบล บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 1 มี.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวณัฐศฐิชา บุญเพศ, คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคอุบล บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาศ ทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวชีวารัตน์ นิวัฒน์ชัยเดช และครอบครัว บริจาคขนม นมกล่อง วันที่ 24 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวชีวารัตน์ นิวัฒน์ชัยเดช และครอบครัว บริจาคขนม นมกล่อง ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาศ ทำบุญวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ภาพไอคอน

ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ<
(รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(ประกาศรายชื่อผู้สมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ภาพไอคอน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพกิ๊บประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาพกิ๊บ ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพไอคอน

--- วิดีทัศน์ ---กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล เข้าค่าย ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 7 การจัดการเรียนสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา
 • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
  นายมีเกียรติ นาสมตรึก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์ สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิ้งเว็บระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์ กบข.
ลิงค์เว็บไซต์ คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน ปฏิทินโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++