โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก
ภาพอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพปากและฟัน
ภาพไอคอน

ข่าวกิจกรรม


ภาพไอคอน

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน

(โหลดคู่มือสำหรับผู้บริจาคอาหาร)

 • ผู้ใหญ่ใจดี นางอรัญญา บัวงาม และครอบครัว บริจาคกล้วยหอม, เงาะ และเงินสด 2,000 บาท วันที่ 11 มิ.ย. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางอรัญญา บัวงาม และครอบครัว บริจาคกล้วยหอม, เงาะ และเงินสด 2,000 บาท เนื่องในโอกาส วันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี คุณวีระชาติ กรินรักษ์ และครอบครัว์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 19 พ.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณวีระชาติ กรินรักษ์ และครอบครัว บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในโอกาส วันเกิดทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี บุณฑิตวิทยาลัยราชธานี คณะศึกษาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 15 มี.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี บุณฑิตวิทยาลัยราชธานี คณะศึกษาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในโอกาส โครงการบำเพ็ญประโยชน์ โครงการรักนี้เพื่อน้องสู่เด็กพิเศษ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวณัฐศฐิชา บุญเพศ, คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคอุบล บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 1 มี.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวณัฐศฐิชา บุญเพศ, คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคอุบล บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาศ ทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวชีวารัตน์ นิวัฒน์ชัยเดช และครอบครัว บริจาคขนม นมกล่อง วันที่ 24 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวชีวารัตน์ นิวัฒน์ชัยเดช และครอบครัว บริจาคขนม นมกล่อง ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาศ ทำบุญวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวจงกลณี เกตุแก้ว ร้านมิติมนสังฆภัณฑ์ บริจาคเดทตอล แชมพู ขนมปังนักสืบสบู่เด็กแคร์ ยาสีฟัน วันที่ 18 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวจงกลณี เกตุแก้ว ร้านมิติมนสังฆภัณฑ์ บริจาคเดทตอล แชมพู ขนมปังนักสืบสบู่เด็กแคร์ ยาสีฟัน ทาง โรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวแตงอ่อน ตันสุ่นอั้น บริจาคขนม น้ำส้ม วันที่ 18 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวแตงอ่อน ตันสุ่นอั้น บริจาคขนม น้ำส้ม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายกรศิริ มิ่งไชย บริจาคข้าวต้มหมู 1 หม้อ วันที่ 18 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายกรศิริ มิ่งไชย บริจาคข้าวต้มหมู 1 หม้อ เนื่องในโอกาสทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวกมลชนก กาฬเนตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด บริจาคขนม น้ำส้ม วันที่ 17 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวกมลชนก กาฬเนตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด บริจาคขนม น้ำส้ม เนื่องในโอกาส ทำบุญวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี คุณปาลิตา พวงแก้ว และเพื่อนๆ เลี้ยงข้าวผัดใส้กรอก ขนม น้ำส้มแตงโม วันที่ 17 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณปาลิตา พวงแก้ว และเพื่อนๆ เลี้ยงข้าวผัดใส้กรอก ขนม น้ำส้มแตงโม เนื่องในโอกาส ทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี ต.รอ.อุบลในเมืองรับรองสภาพรถ ต.รอ.แจ้งสนิท บริจาคของแ้ห้งขนมต่างๆ วันที่ 10 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี ต.รอ.อุบลในเมืองรับรองสภาพรถ ต.รอ.แจ้งสนิท บริจาคของแ้ห้งขนมต่างๆ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ภาพไอคอน

ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ<
(รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(ประกาศรายชื่อผู้สมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ภาพไอคอน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพกิ๊บประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาพกิ๊บ ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพไอคอน

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


  รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ ครั้งที่ 22/2561 ประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
ภาพไอคอน

--- วิดีทัศน์ ---กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล เข้าค่าย ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 7 การจัดการเรียนสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา
 • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
  นายมีเกียรติ นาสมตรึก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์ สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิ้งเว็บระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์ กบข.
ลิงค์เว็บไซต์ คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน ปฏิทินโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++