คลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ณ ค่ายทหารพรานที่ 23

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 "สุดยอดปัญญาเด็กพิการไทย" ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2556

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ตามโครงการ "แบ่งปันรอยยิ้ม"

วีดีโอกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

วีดีโอภาพมุมสูงกิจกรรมเลี้ยงวันปีใหม่และวันเด็ก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

วีดีทัศน์นำเสนอกีฬาบอสซี่สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา

วิดีทัศน์แนะนำำโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 2553

รายการฉายตะวัน 3 อุบลราชธานี ออกอากาศ 31 มค 53

รายการฉายตะวัน 2 อุบลราชธานี ออกอากาศ 31 มค 53

รายการฉายตะวัน 1 อุบลราชธานี ออกอากาศ 31 มค 53