คลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

 • วีดีทัศน์นำเสนอคณะกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • นักเรียนช่วงชั้นปีที่10-12 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์อุบลราชธานี
 • กิจกรรม Happy hours With BELL SUPOL ร่วมกับ GMM Grammy นำนักร้องจากค่ายแกรมมี่ เบล สุพล และคณะมาร้องเพลง และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมอนุรักษ์ม้าพันธ์พื้นบ้านสิรินธรจัดกิจกรรมอาชาพาเที่ยวครั้งที่ 2 นำนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ระดับ ป.1 - ป. 6
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ณ ค่ายทหารพรานที่ 23
 • โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 "สุดยอดปัญญาเด็กพิการไทย" ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2556
 • นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ตามโครงการ "แบ่งปันรอยยิ้ม"
 • วีดีโอกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • วีดีโอภาพมุมสูงกิจกรรมเลี้ยงวันปีใหม่และวันเด็ก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • วีดีทัศน์นำเสนอกีฬาบอสซี่สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา
 • วิดีทัศน์แนะนำำโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 2553
 • รายการฉายตะวัน 3 อุบลราชธานี ออกอากาศ 31 มค 53
 • รายการฉายตะวัน 3 อุบลราชธานี ออกอากาศ 31 มค 53
 • รายการฉายตะวัน 2 อุบลราชธานี ออกอากาศ 31 มค 53
 • รายการฉายตะวัน 1 อุบลราชธานี ออกอากาศ 31 มค 53