คลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

  • กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ประำจำปีการศึกษา 2558
  • ผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
  • ผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
  • คนบ้านเดียวกัน กิจกรรม P&G @ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
  • ซมซาน กิจกรรม P&G @ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
  • ขอใจแลกเบอร์โทร กิจกรรม P&G @ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อุบลราชธาน
  • รายการ ตี 10 นำนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2558
  • โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล แสดงเต้นบั๊ดสะหลบงานเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี2557