เปลี่ยนสีตัวอักษรการแสดงผล

ประกาศผลประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARDS
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี ได้รับรางวัลดังนี้

1. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ
2. นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ
3. นายดาวเทียม บับท ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. นางกชพร พุทธจักร ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ
5. นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ
6. นางธัญณัฎฐนันท์ เหล่าสิงห์ ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการ
ภาพรับโล่ obec awards ภาพรับโล่obec awards ภาพรับโล่ obec awards ภาพรับโล่ obec awards ภาพรับโล่ obec awards